ZŁO Pär Lagerkvist

Pär Lagerkvist, Zło (Kat, Karzeł, Mariamne), przeł. Zygmunt Łanowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1986.

ZAWSZE Z CZŁOWIEKA

Skąd się bierze zło? Jak to skąd / z człowieka / zawsze z człowieka / i tylko z człowieka. To odpowiedź Tadeusza Różewicza na odwieczne pytanie ludzkości: unde malum? Jak odpowie na nie szwedzki noblista Pär Lagerkvist w książce o znamiennym tytule „Zło”, która jest swoistym symbolem całej jego twórczości?

Zło - Pär Lagerkvist

Ta część Serii Dzieł Pisarzy Skandynawskich zawiera trzy utwory Lagerkvista: „Kata”, „Karła” i „Mariamne”. Dwa pierwsze (opublikowane w latach 1933 i 1944) stanowią protest przeciwko hitleryzmowi, a trzeci jest jednocześnie ostatnią opublikowaną powieścią pisarza. W jaki sposób autor przedstawia w nich problem zła? Czy jego utwory odnoszą się do konkretnych wydarzeń historycznych, czy są uniwersalne? I czy widzi w tym wszystkim jakąś nadzieję dla człowieka, sprawcy tytułowego zła?